De voordelen van een SSL-certificaat

Een SSL-certificaat is in de eerste plaats verplicht. Artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt het volgende: De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Als eigenaar van een webwinkel ben je dus verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat gegevens niet zomaar in handen van onbevoegden komen. Nu is de wet nog vrij vaag over welke maatregelen u nu precies moet nemen. Degene die toeziet op de naleving van de WBP, het College Bescherming Persoonsgegevens is dat niet, zij stellen heel nadrukkelijk in een toelichting op artikel 13 van de WPB dat een SSL-certificaat bij deze maatregelen hoort die je als eigenaar van een webwinkel moet nemen. De boete op het niet hebben van een SSL-certificaat is €4500,00. Een eenvoudig SSL-certificaat kost nog geen tientje per jaar.

Naast de wettelijke verplichting tot het hebben van een SSL-certificaat komt het ook professioneler over en zal het meer vertrouwen geven aan de bezoeker van jouw webwinkel of website. Verder stimuleert Google websites met een SSL-certificaat door het hoger ranken van websites die zo’n certificaat hebben.

Maar mijn payment-carrier heeft een SSL-certificaat….
Vaak worden de betalingen van een webwinkel afgehandeld door een payment-carrier. Deze zorgt voor de betaling via iDeal, Paypal of andere manieren om te betalen. Dit is echter niet genoeg. De wet schrijft nadrukkelijk voor dat alle persoonlijke informatie beveiligd moet worden verzonden. Daar vallen dus ook de naams-, adres- en woonplaatsgegevens onder.

Deel gauw met anderen:facebook De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen twitter De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen google De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen pinterest De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen linkedin De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen stumbleupon De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen print De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen email De voordelen van een SSL certificaat domeinnamen

Opmerking toevoegen

Current day month ye@r *