Domeinnamenonderzoek van Hostnet

Hostnet heeft een domeinnamenonderzoek gedaan om te kijken naar het verband tussen het aantal .nl domeinnamen en gedwongen zzp’ers. Ieder jaar maakt de hostingprovider Hostnet tijd vrij om een onderzoek te doen naar de domeinnamen zodat zij kunnen beoordelen hoe de verschillende domeinnaamextensies gepresteerd hebben het laatste jaar.

Resultaten

Het onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd geeft een opvallend resultaat weer. Er waren in 2013 veel meer starters dan in 2012, maar toch is het aantal .nl domeinnaamregistraties licht gedaald. Maar hoe kan dat worden verklaard? Zou er een verband zijn tussen het aantal nieuwe registraties en het stijgende aantal gedwongen zzp’ers? Dit is de vraag die Hostnet zichzelf heeft gesteld. Het is toch opmerkelijk dat het aantal .nl registraties licht daalt en dat het aantal starters stijgt? Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er in 2013 ruim 971.000 nieuwe .nl domeinnamen zijn geregistreerd en in 2012 ging het over 979.500 domeinnamen.

Opmerkelijk?

Arthur Zonnenberg is productmanager voor domeinnamen bij Hostnet. Hij zegt dat de lichte daling niet opmerkelijk is. Er moet namelijk verder worden gekeken naar de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Als er alleen gekeken zou worden naar de situatie op de arbeidsmarkt, dan waren er meer .nl domeinnamen verwacht. In 2013 zijn er namelijk 150.000 mensen voor zichzelf begonnen en dat is een stijging van 13% vergeleken met een jaar eerder. 94% van de starters is ZZP’er.

Gedwongen ZZP’er?

Uit het onderzoek van Hostnet is naar voren gekomen dat de gedwongen zzp’ers zich minder identificeren met een domeinnaam. Daarom is de stijging van het aantal gedwongen zzp’ers een verklaring die als aannemelijk gezien kan worden voor de afname in het aantal ambitieuze starters bij Hostnet.

Meer eigen bedrijven

Steeds meer mensen krijgen de ambitie om zelf een bedrijf te beginnen. Echter wil dat niet meteen zeggen dat zij ook direct een website maken. Dit is wel het advies dat zij vaak krijgen van anderen, maar voor een bedrijf wil dat zeggen dat zij moeten investeren. Een aantal ZZP’ers ziet het voordeel van een eigen website in, hierdoor kunnen namelijk meer klanten worden bereikt. Maar de economische crisis zal ook mede een verklaring zijn voor de daling van het aantal domeinnamen, het is namelijk investeren en niet iedereen heeft dat geld direct beschikbaar. Er moet daarom verder worden gekeken dan alleen de huidige markt, er moet ook gekeken worden hoe mensen er financieel voor staan en wat de reden is dat zij geen eigen domeinnaam kiezen voor hun eigen bedrijf.

Deel gauw met anderen:facebook Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen twitter Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen google Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen pinterest Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen linkedin Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen stumbleupon Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen print Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen email Domeinnamenonderzoek van Hostnet  domeinnamen

Opmerking toevoegen

Current day month ye@r *