Nginx als front end proxy voor Apache

Nginx als front end proxy voor Apache

apache318x260 300x245 Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers

In mijn vorige artikel heb ik uitgelegd hoe je Nginx i.c.m PHP5(-FPM) installeerd.

Nginx met PHP5 en MySQL ondersteuning op CentOS6.4

In dit artikel gaan we een stapje verder en gebruiken we Nginx als Front End Proxy voor Apache, dus we gebruiken de snelle performance van Nginx om statische content weer te geven en wanneer er dynamisch content geserveerd moet worden komt Apache om de hoek kijken!

1. Laten we beginnen vanaf een minimale installatie.

yum install nginx

Daarna passen we de config aan.

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Voeg het missende gedeelte toe.

server {

listen 80;

root /var/www/;

index index.php index.html index.htm;

server_name example.com;

location / {

try_files $uri $uri/ /index.php;

}

location ~ \.php$ {

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;

proxy_set_header Host $host;

proxy_pass http://127.0.0.1:8080;

}

location ~ /\.ht {

deny all;

}

}

2. Apache installeren

yum install httpd

Configureer Apache.

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Verander de volgende lijn naar poort 8080

Listen 80

3. Installeer PHP5

yum install php5

 

4. Start Nginx + Apache

service nginx restart

service httpd restart

 

Als alles goed is gegaan heb je nu Nginx als Front End Proxy draaien en Apache als backend.

Deel gauw met anderen:facebook Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers twitter Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers google Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers pinterest Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers linkedin Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers stumbleupon Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers print Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers email Nginx als front end proxy voor Apache nieuws dedicated servers

Opmerking toevoegen

Current day month ye@r *